Verksamhetspolicy

VISION

Göstas Truckar AB är ett självklart alternativ för företag i regionen som vill effektivisera sin materialhanteringsfunktion

MILJÖPOLICY

Göstas Truckar AB ser det som en självklarhet att på bästa sätt tillvarata miljöintressen både vad gäller arbetsmiljö och yttre miljö.

Detta sker genom att vi bedriver ett målmedvetet  och  systematiskt miljöarbete för att ständigt kunna förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar. Vi skall uppfylla de krav som ställs av våra kunder, miljölagstiftning och andra intressenter.

Vårt produktsortiment skall kännetecknas av hög standard och genom att successivt utvecklas för att uppfylla allt högre krav på miljöprestanda.

Vår verksamhet kännetecknas genomgående av hög miljömedvetenhet och kompetens. Det personliga ansvaret hos alla medarbetare upprättålls geneom ständig utveckling inom utbildning, information och aktivt medverka i miljöarbetet.

KVALITETSPOLICY

Göstas Truckuthyrning och Göstas Truckar AB skall för sina kunder erbjuda en funktionsduglig och flexibel maskinpark och vårt arbete skall kännetecknas av en vilja till ständig förbättring.

Våra styrkor är

  • Välutbildade och kompetenta truckförare
  • Serviceinriktad personal
  • Stor punktlighet
  • Hög flexibilitet i maskinvara och uppdragsutförande
  • Egen serviceorganisation och anpassad maskinpark för hög driftsäkerhet
  • Försäljning av nya och begagnade maskiner med kända varumärken

Vi åtager oss att följa våra kunders krav och övriga krav som ställs på oss

 
certificate